492+564=1056

418+7095=7513

723008+6945=729953

418+21857=22275

Реклама

Ես ընտրել եմ կաքավիկը։ Այնտեղ բացվում է արևը և թուխ ամպեր։ Կաքավիկը թռավ կանաչ սարեր։ Կաքավը թռավ սարի ծերին։ սիրունիկ կաքավիկ։ կաքավիկը քնում է խորը քուն։ նոր լուսաշխար եկած կաքավիկ, կարմիր ոտերով խայլող։

 

օ-ո-ի ուղղագրությունը

Բառասկզբում լսվող Ո-ն գրվում է Ո տառով, օրինակ` որսորդ, որդի, ոզնի, ոգի, որդ:

Բառամիջում Օ տառ գրվում է, եթե դրանով սկսվող արմատ կա, օրինակ`մեղմօրոր, անօրեն, շտապօգնություն, նմանօրինակ:

Մնացած բոլոր դեպքերում լսվող Օ-ն գրվում է Ո տառով, օրինակ` անորսալի, անորակ, եռոտանի…

Պետք է հիշել

Բառասկզբում լսվում է Օ, բայց գրվում է Ո հետևյալ բառերում՝ ով, ովքեր:

Հայերենում օտար լեզուներից փոխառած բառեր, որոնց սկզբում լսվում է Ո, բայց գրվում է Վո:

Օրինակ՝ վոլտ, վոկալ, Վոլգա….

Սրանցից պետք է տարբերել Ոդիսևսև, Որմիզդուխտ բառերը, որտեղ լսվող Ո գրվում է Ո տառով:

Առաջադրանքներ

  1. Օդ, օրինակ, օգուտ, օղ, օր բառերից կազմիր ուրիշ բառեր` դրանք գործածելով բառի տարբեր դիրքերում:
  2. Օդ-օդաչու, օրինակ-օրինակելի, օգուտ-օգտակար,օղ -օղի, օր-օրինակ

Օրինակ` օրոր— օրորոց, մեղմօրոր

2. Բաց թողնված տեղերում լրացրու ո կամ վո:

որբ, երկորյակ, արջաորս, հոգեորդի, զինոր. բարձրաոլտ, բանվոր, անորակ, բարձրորակ, վոլեյբոլ:

3. Բաց թողնված տեղերում լրացրու օ կամ ո:

ամենօրյա, ամանորյա, անօրինական, հանրօգուտ, օրըստօրե, մեղմօրեն, մեղմօրոր, հոգուտ, տնորեն, նախորոք, շաբաթօրյակ, բացոթյա, պարզորոշ, արծաթազոծ:

4. Օրինակին հետևելով` որակ, որս, որդի, որջ արմատներից 2-ական բառ կազմիր:

որակ-անորակ, որակական

որս-որսորդ, անորս

որդի-անորդի,

որջ-որջաբանկ

որոշ— որոշակի, պարզորոշ

5Ըստ պատմվածքի գրի՛ր Կոմիտասին բնութագրող 5 հատկանիշ:

նա բարի էր, նա համբերատար էր, նա բաղտավոր էր, նա հրաշալի էր, նա հոգատար մարդ էր,

6Ի՞նչ է տալիս պատումին բեռլինյան տարիների հիշողությունը: հիշողությունը նարան ավելի բարիացրեց։

7Կոմիտասին ասում են՝ Հայ երգի Մեսրոպ Մաշտոց, ինչո՞ւ:

Ինչպես Մեսրոպ Մաշտոցն է դրել հայոց տառերի սկիզբը այնպես էլ Կոմիտասը հիմք է դրել հայ երգի մեջ։

8Ի՞նչ զգացողություն դու կունենաս կորուստը վերադարձնելիս:

Ես շատ կուրախանայ