Ուսումնական աշուն

Թեմատիկ աշխատանք:

1.Հինգ հազար յոթանասունվեց թվի գրության մեջ ո՞ր կարգում է գրված 0:

հարյուրյակում

2. Գրիր այնթիվը, որ հավասար է 9 հազարյակ 4 հարյուրյակև 6 միավոր կարգային գումարելիների գումարին:

Պատ`9406
3. Որքանո՞վ կփոքրանա 7176 թիվը, եթե նրա գրության հարյուրավորը փոխարինենք 0-ով:

Պատ` 100-ով
4. Յոթ հազար յոթ թիվը գրեք թվանշաններով:

7007
5. Որքանո՞վկփոքրանա 8561 թիվը, եթե նրա գրության տասնավորը փոխարինենք 0-ով:

60-ով
6. 2տ 60 կգ-ը կիլոգրամներով արտահայտած ինչքա՞ն կլինի:
Տես օրինակը` 2տ=2000կգ, 2տ 60 կգ=2000կգ+60կգ=2060կգ
7. 5տ 50 կգ-ը կիլոգրամներով արտահայտած ինչքա՞նկլինի:

5տ 50կգ=5000կգ+50կգ=5050կգ
8. 2ցենտները կիլոգրամներով արտահայտած ինչքա՞նկլինի:

2ց =200կգ
9. 3ժ 25րոպեն րոպեներով արտահայտած ինչքա՞նկլինի:

3ժ 25ր=180ր+25ր=205ր
10. 5Ժամը րոպեներով արտահայտած ինչքա՞ն կլինի:

5ժ =300ր
11. 2տ 4ց 50 կգ-ըկիլոգրամներով արտահայտած ինչքա՞նկլինի:

2տ 4ց 50կգ = 2000կգ+400կգ+50կգ=2450կգ
12.Դասը սկսվեց 10: 40 և տևեց 45 րոպե: Ե՞րբ ավարտվեց դասը:

10անց40
13. Հաշվիր 900+( 1200:3-8×50) արտահայտության արժեքը:

900+( 1200:3-8×50) =900

1200:3=400

8×50=400

400-400=0

900+0=900
14.Որքա՞ն կլինի 210 x 9 + 210 + 21արտահայտությանարժեքը:

210 x 9 + 210 + 21=2121

210×9=1890

1890+210=2100

2100+21=2121
15.Հաշվիր 1000+80 x (2400 : 8-290) արտահայտության արժեքը:

1000+80 x (2400 : 8-290)=1800

2400:8=300

300-290=10

80×10=800

1000+800=1800
16. 324-ին գումարիր 17 և 6 թվերի արտադրյալը:

17×6=102

102+324=426

Реклама

Իմ սիրտը

 

Սիրտ ասելով  առաջինը  մտածում   եմ   ոչ թե   սիրտ   օրգանի մասին, այլ մտածում   ես մարդու ներքին աշխարհի և զգացմունքների մասին։ Մի իմաստուն մարդ ասել է․ < Նենգավոր է սիրտը ամենից առավել, ով կարող է հասկանալ նրան>։ Այս խոսքերը խորը իմաստ ունեն։ Սիրտը երբեմն կարղ է խաբել՝ ցանկանալով մի բան ինչը վնասակար է կամ անօգուտ։ Բայց սիրտը նաև կարող է  սիրել և շատ ուրախություն պատճառել։

Իմ սիրտ փոքր է ինձ թվում, բայց ամեն անգամ նոր մարդ է տեղավորվում այնտեղ և չեմ զգում, որ քիչ տեղ է մնացել։

 

Առաջադրանք Իմ փոքրիկ սիրտում նվիրեմ

  1. Ստեղծագործությունից դուրս գրիր ո՞վ հարցին պատասխանող բառերՄարդ, ,մայրիկ տատի։
  2. Ստեղծագործությունից դուրս գրիր ի՞նչ հարցին պատասխանող բառեր:

հյուրանոց, սիրտ, օր,

  1. Գրիր հայր, մայր, հորեղբայր, հորաքույր, կին, ընկեր բառերի ո՞ւմ
    հարցին պատասխանող ձևերը: Օրինակ՝  եղբայր-(ո՞ւմ) եղբոր:

ՈՒմ հայրիկ, ում մայրին, ում հորեղբայրին, ում

հորաքույրին, ով կինը, ով ընկերը։

Ստեղծագործությունից դուրս գրիր ի՞նչ հարցին պատասխանող բառեր:

Կազմիր նախադասություններ հետևյալ բառերով՝ ընդամենը, նեղվածք, անօգուտ, խցկվել, հևիհև, աղտոտել, օվկիանոս:

Задание 24.10

1. Записать ответы на вопросы. Подчеркнуть окончания им. прилагательных.

1.Какая стоит погода?

Погода солнечная.

2.Какой идет дождь?

Идёт сильный  дождь:

3. Какое небо?

хмурое небо

4. Какие на деревьях листья?

Листья жёлтого цвета

2.Записать названия магазинов по видам товаров, которые в них продаются. Выделить окончания.

Книги, хлеб, продукты, овощи, мебель, посуда.

Книжный магазин.

Хлебный магазин.

Продуктовый магазин.

Овощной магазин.

Мебельный магазин.

 

3. Согласовать прилагательные с существительными .

Родной (город, страна, село)

Родной город,   Родной город,  Родное село .

Лесной (край, поляна, озеро)

Лесной край, Лесная поляна,   Лесное озеро.

Синий (цветок, лента, небо)

Синий цвет, синяя лента, синее небо.

4. Подобрать к данным прилагательным антонимы.

Пасмурный-  Солнечно , грустный- Весёлый , жесткий-Добрый, тяжелый-  Лёгкие, сложные- Простые , смелый- Трусливый.

7. Записать и выделить окончание прилагательных.

Здоров… воздух, тенист… аллеи, утренн… туман, полезн… дела, космическ… ракета, богат… урожай, березов… рощи.

8. Составить и записать с этими словосочетаниями предложения.

румяное яблоко, румяные яблоки; золотая медаль, золотые медали.

Պատմում է Նվարդ Թումանյանը

փոխադրություն

Ձմեռը հենցոր Հավաննես Թումանյանի տասը երեխաներից հիվանդանում էր հայրիկը հարցնում է ինչ ես ուզում․

—  Ես ոչ մի բան չեմ ուզում․

— Հայրիկը ասաց․

—  Էտինչ բարդ բան ասացիր ես ոչ մի բանը որտեղից բերեմ։ Հոգատար հայրիկը գնաց և բերեց նարինջ գանձանկի խաղող և խնձոր։

Իմ Պապիկները

Ես ունեմ երկու պապիկ: Երկուսն էլ աշխատասեր են ու բարի։  Մի պապիկս զբաղվում է հողագործությամբ և նրա ձերքից ամեն ինչ գալիս է։

Իսկ մյուս պսպիկս աշխատում է հակահրդեհային համարկարգում։

Հողագործ պապիկս  ապրում է շատ հեռու։ Նա ուղարկում է մեզ իր ցանած բանջարեղենից։ իսկ մյուսը ապրում է մեր հարևանությամբ։ Նա շատ ժամանակ է անցկանցնում ինձ հետ։ Մենք միասին խաղումենք շախմատ,գնում ենք մարզվելու, պապիկս ինձ տանում է պարապունքի։ Երբ մի բան  փչանում է կամ կոտրվում մենք իսկույն նրան ենք դիմում իմանալով, որ նա կարող է վերանորոգել գրեթե ամեն ինչ։ Իմ պապիկները շատ լավնեն են։ Ես հպարտ եմ որ այտպիսի պապիկներ ունեմ: